Wie is de Kinderfysiotherapeut?
Rinske van Stee is sinds 2012 Master Kinderfysiotherapie na een 4-jarige opleiding aan de Avans+ in Breda


 

 
Wat is kinderfysiotherapie?
Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen unieke wijze. Daarnaast horen bij iedere leeftijd bepaalde motorische vaardigheden. Het doel van behandeling zal dan ook altijd zijn het kind beter te laten functioneren in zijn fysieke en sociale omgeving.
 
Waarom kinderfysiotherapie?
Wij als kinderfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 16 jaar. Wanneer er iets mis is met de motoriek door een vertraagde motorische ontwikkeling, een aangeboren afwijking of door een andere oorzaak, kunt u op ons een beroep doen.

 

Wat doet de kinderfysiotherapeut?
Wij onderzoeken het kind kinderfysiotherapeutisch, maken een verslag van onze bevindingen en stellen een behandelplan op. Soms is alleen een advies al voldoende. Bij kinderen tot 2 jaar vindt de behandeling bij voorkeur aan huis plaats en zal voor een deel uit hanterings- en (spel)adviezen bestaan.
 
Voorbeelden van indicaties
 
Bij baby’s en peuters
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling- /voorkeurshouding
 • Gespannen en/of te actieve baby met neiging tot overstrekken
 • Slappe en/of te rustige baby
 • Opvallende motoriek (bv billenschuiven of tenenlopen)
 • Pre-dysmature baby (te vroeg geborene)
 • Cerebrale parese (hersenbeschadiging)
 • Aangeboren afwijkingen
Bij het jonge kind
 • Motorische achterstand
 • Afwijkend looppatroon (bv tenenlopen of doorgezakte voetjes)
 • Veel vallen, houterig bewegen, onhandigheid
 • Cerebrale parese
 • Kinderen met een hypo- of hypertonie (te lage- of te hoge spierspanning)
 • Aangeboren afwijkingen
 • Bewegingsangst
 • Status na chemokuur
 • Orthopedische afwijkingen
Bij het oudere kind
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • DCD-coördinatieproblemen
 • Cerebrale parese
 • Letsel t.g.v. ongeval
 • Obesitas
 • Sensomotore problemen
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Conditieproblemen
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Orthopedische afwijkingen
 • Sportletsel
Praktische zaken
Hoe komt u bij ons terecht?
Baby’s en peuters via:
 • consultatiebureau
 • huisarts
 • kinderarts/specialist
 • of u kunt direct contact met ons opnemen via DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie)
Kinderen vanaf de basisschoolleeftijd via:
 • kinderarts/specialist
 • schoolarts
 • huisarts
 • of via DTF
Soms signaleren leerkrachten of leidsters op dagverblijf of peuterspeelzaal motorische problemen. Zij kunnen de ouders adviseren zich bij ons aan te melden. De kosten van behandelingen kinderfysiotherapie zijn tot 18 keer opgenomen in het basispakket van elke zorgverzekeraar. Voor bepaalde (ernstige) aandoeningen geldt de limiet van 18 keer niet. Onze praktijk kan u daar verder over inlichten.
 
Meer informatie
Kijk ook eens op de website van onze beroepsvereniging:
 
NVFK
Nederlands Genootschap voor Kinderfysiotherapie
 

 

 

 

 

 

Fysiotherapie van der VlietFysiotherapieSpecialisatiesTherapeutenVergoeding & TarievenContact & OpeningstijdenIntramed portaal