Wie is de Bekkenfysiotherapeut?
Marit Verschoor is sinds 2016 Master Bekkenfysiotherapie na een 3-jarige masteropleiding aan de SOMT in Amersfoort

Wat is Bekkenfysiotherpie?

Begin jaren ’80 ontstond er aandacht voor bekkenbodemproblemen, aanvankelijk gesignaleerd vanuit de zwangerschapsbegeleiding. In de daaropvolgende jaren nam de behandeling van bekkenbodemklachten een grote vlucht en al gauw werden niet alleen vrouwen, maar ook mannen en kinderen behandeld.

Eerst richtte de behandeling zich vooral op urineverlies, daarna ook op problemen met het ophouden van de ontlasting en pijn bij gemeenschap. Ook de behandeling van bekkenpijn, al dan niet samenhangend met zwangerschap, vormt een onderdeel van bekkenfysiotherapie. 

Wanneer naar een Bekkenfysiotherapeut?
Wanneer u te maken heeft met een of meer van de onderstaande bekkenklachten kunt u terecht bij de Bekkenfysiotherapeut.

  • Bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling
  • Begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling
  • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting 
  • Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten
  • Moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
  • Verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
  • Pijn in de onderbuik, lies, rond de anus of de geslachtsdelen
  • Pijn bij gemeenschap
  • Operaties in de onderbuik

Werkwijze Bekkenfysiotherapeut
In het eerste consult zal de bekkenfysiotherapeut uw klachten in kaart brengen in een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. De bekkenfysiotherapeut kan specifiekere onderzoekstechnieken toepassen om het functioneren van het bekken en de bekkenbodem in kaart te brengen. Aan de hand van het gesprek en het onderzoek wordt de bekkenfysiotherapeutische diagnose gesteld. In overleg met de patiënt zal de bekkenfysiotherapeut vervolgens een behandelplan opstellen. De behandeling zal bestaan uit het geven van informatie en adviezen met betrekking tot het klachtenpatroon en oefentherapie. De behandelingsmogelijkheden van de bekkenfysiotherapeut zijn uitgebreider en specifieker voor het behandelen van klachten in het bekken(bodem)gebied, waardoor er gerichter gewerkt kan worden aan uw herstel. Evaluatie en zo nodig bijstelling van de behandeling vindt regelmatig plaats. Daarnaast zal de bekkenfysiotherapeut waar nodig samenwerken met overige betrokken hulpverleners.

Vergoedingen
De zorgverzekeraar vergoedt de bekkenfysiotherapeutische behandeling, wanneer het behandelingen van urineverlies betreft, uit de basisverzekering. De overige behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. De behandelingen uit de aanvullende verzekering maken geen aanspraak op uw eigen risico. 

Bron
Kijk voor meer informatie op de website van de Nederlandse vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré- en Postpartum Gezondheidszorg, www.nvfb.nl

 

 

 

 

 

 
Fysiotherapie van der VlietFysiotherapieSpecialisatiesTherapeutenVergoeding & TarievenContact & OpeningstijdenIntramed portaal